Rudolf Steiner School

Minckelersstraat 27 4816 AD Breda

Schoolfoto van Rudolf Steiner School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze school!

Ervaringsgericht vrijeschoolonderwijs haalt het beste in kinderen naar boven! Werken vanuit een eigentijdse visie op het vrijeschoolonderwijs sluit naadloos aan bij de diverse ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ervaringsgericht onderwijs
  • Veilig en inspirerend
  • Specifiek kleuteronderwijs
  • Eigentijdse visie
  • Sociale vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rudolf Steiner School valt onder bijzonder onderwijs, wat betekent dat wij werken vanuit een eigen visie. Doordat wij een regionale functie hebben, hebben wij een positieve aantrekkingskracht waardoor we qua leerlingenaantal boven de verwachting uitkomen. We verwachten dat we de komende jaren een stabiel leerlingenaantal hebben en dus rust binnen de organisatie kunnen bewaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven