Montessori + locatie Breda

Jan Nieuwenhuyzenstraat 15 4818 RH Breda

  • Van concreet naar abstract
  • Verwonderen, ontdekken, ervaren...

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van Montessori+ 

Montessori+ is een openbare basisschool. Samen met nog zes andere basisscholen, in Breda en omgeving, behoren wij tot stichting Markant Onderwijs. Onze school heeft twee locatie, een locatie in de wijk Boeimeer, nabij het centrum van Breda, de andere locatie is in Prinsenbeek.
Wij werken vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Ons onderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid en een intrinsieke motivatie van kinderen om te leren. In ons onderwijs spelen inspiratie en verwondering een grote rol. Er is veel aandacht voor vaardigheden als plannen, samenwerken, het maken van keuzes, kritisch denken, verantwoordelijkheid nemen en zelfstandigheid. Naast rekenen en taal behoren ook bewegingsonderwijs, muziek, cultuur, dans, drama en kosmisch onderwijs tot ons curriculum. Bij ons kosmisch onderwijs worden verschillende vakgebieden geïntegreerd aangeboden binnen één thema. Hierdoor ontstaat er een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen. 

De school heeft twee afdelingen: de Montessoriafdeling en een afdeling voor voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (HB-afdeling). Op deze afdeling wordt fulltime onderwijs geboden aan aantoonbaar hoogbegaafde leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Eigenheid
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Inspireren en nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft twee afdelingen, een Montessoriafdeling en een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (HB-afdeling), dit op beide locaties. In totaal bezoeken 650 leerlingen onze school. De Montessoriafdeling in Breda telt 16 groepen. De HB-afdeling heeft 4 groepen voor voltijds- HB onderwijs. In Prinsenbeek zijn er 6 Montessorigroepen en 3 groepen voltijds HB-onderwijs. Beide locaties hebben een groep voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (2/3 groep). Voor een aantal groepen geldt een wachtlijst. Meerdere malen per jaar zijn er informatie-ochtenden voor ouders die belangstelling hebben voor onze school. De data zijn terug te vinden op onze website.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
461
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven