Openbare Basisschool De Wildert

Twaalfbunder 2 4823 BJ Breda

  • Met z'n allen in de trein, want op de Wildert, daar wil je zijn!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wildert
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wildert
  • Leerlingen uit groep 3 werken samen aan opdrachten
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wildert

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van OBS De Wildert.

Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden en levensovertuigingen met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij zijn een organisatie waar kinderen met plezier naar toe komen, waar ouders hun kinderen met vertrouwen naar toe sturen, waar ijzersterke onderwijsprofessionals optimaal onderwijs geven aan al onze leerlingen en waar ze met plezier leren en ontwikkelen. Door een uitdagende, positief pedagogische en veilige omgeving te creëren, hebben wij oog voor het talent van uw kind. Wij leren de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Wij nodigen wij u uit om onze website te bekijken waarop u veel actuele informatie over De Wildert kunt vinden. Kijkt u op : www.obswildert.nl

Hartelijke groet,

Jory Vos

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positiviteit
  • Ambitieus
  • Zicht op ontwikkeling
  • Hoofd, Hart en Handen
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 2020 is De Wildert onderdeel van Kind Centrum 'Haagse Beemden'. Het is een openbare basisschool, met bijna 130 leerlingen. Er zijn 7 groepen, waarvan er 1 kleutergroep is met leerlingen van groep 1 en 2. Er is sprake van kleinschaligheid. Deze kleinschaligheid heeft een positieve uitwerking op de sfeer in onze school waarin de leden van het schoolteam gezamenlijk aandacht besteden aan alle leerlingen en de totale organisatie. De samenwerking met de pedagogische medewerkers van onze BSO en de leidsters van de peuterspeelzaal verloopt intensief. Hiernaast werken wij samen met Logopedie & Dyslexie De Witte en met een kinderfysiotherapeut van Mama & Co. Komend jaar gaan wij een samenwerking aan met een kindercoach.

Bij ons op school is ieder kind in beeld en ieder kind telt mee!

Foto's: Ramon Mangold 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partou verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang. Tijdens de voorschoolse opvang wordt er (eventueel) ontbeten met de kinderen. Om tien voor half negen worden de kinderen naar de klas gebracht door de pedagogisch medewerksters. 

Tussen de middag wordt de opvang verzorgd door (groot)ouders die dit op basis van vrijwilligheid doen. Zij zijn allen geschoold. De vrijwilligers worden aangestuurd door twee coördinatoren. Er is regelmatig overleg met alle vrijwilligers, hierbij is de directie van school deels aanwezig. 

Na schooltijd, op studiedagen van het team en in de vakanties kan uw kind tot 18.00 uur gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Deze werkt nauw samen met de school, waardoor doorgaande lijnen gewaarborgd zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Wildert hebben we gekozen om kinderen structureel lessen te geven uit de KiVa methode. Dit is een anti-pest methode. De methode is onderzocht door de universiteit Groningen en succesvol gebleken bij het terugdringen van pesten. KiVa zorgt daarmee dus voor een goed en veilig klimaat in de school. 

Een keer in de vier jaar wordt de Risico Inventarisatie en evaluatie afgenomen. De actiepunten die daaruit volgen betreffende het gebouw worden meegenomen in een plan van aanpak. De conciërge voert dit plan uit. De actiepunten betreffende personeel en leerlingen voert de directie uit in samenwerking met het team. 

Terug naar boven