Kbs De Weerijs

Weerijssingel 1 4814 EP Breda

Een basisschool met karakter in de binnenstad van Breda.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit onder de leerlingen van groep 7 en 8. Dit onderzoek bevat ook vragen over de sociale veiligheid. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de Veiligheidsmonitor. 

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u onder Waardering>Leerlingtevredenheid kunt u de resultaten inzien van het laatste onderzoek. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de twee jaar houdt de school een tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers. Dit schooljaar 2022-2023 is deze afgenomen. Helaas zijn er onvoldoende respondenten geweest, waardoor er geen betrouwbare uitslag is van de enquête.

De ouders die de enquête hebben ingevuld zijn zeer tevreden over de school. Het gemiddelde cijfer is een 8,4. 


Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven