Kbs De Weerijs

Weerijssingel 1 4814 EP Breda

Een basisschool met karakter in de binnenstad van Breda.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder, geïnteresseerde, mogelijke bezoeker van onze school,

Van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool de Weerijs.

De Weerijs is een prachtige school aan de rand van het centrum van de gemeente Breda.

Wij zijn een buurtschool voor alle kinderen uit de wijk waarbij wij doelbewust bezig zijn met passend aanbod voor onze leerlingen.

Wij streven naar het individuele kind op een hoger plan brengen door samenwerking te bevorderen en talenten te zien.

Elk kind heeft talent en ontwikkelpotentieel ongeacht de achtergrond en het land van herkomst.

Op onze school is er de ruimte om kinderen te zien, horen en begeleiden naar een zelfredzaam volwassene.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegankelijkheid
  • Veilig en vertrouwd
  • Begrip voor verschillen
  • Verantwoordelijkheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had op 1 februari 2023 176 leerlingen. De verwachting is dat de school het komende jaar langzaam verder groeit.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven