Kbs De Eerste Rith

Hovenierstraat 54 4813 GM Breda

Schoolfoto van Kbs De Eerste Rith

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Eerste Rith, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster geeft u een inkijkje in onze school. Het geeft inzicht in onze visie en wat wij belangrijk vinden in het werken en leren met kinderen.
De informatie komt zowel uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO als van de school. 
De hoeveelheid informatie wordt regelmatig bijgehouden.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.
Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids (pdf-bestand) op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Respect
  • Uitdaging
  • Autonomie
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij staan als basisschool De Eerste Rith open voor iedereen. Kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen. Thuisnabij onderwijs vinden we heel belangrijk. De populatie van onze school is een mooie afspiegeling van de samenleving. Een sterk punt, omdat kinderen hier in hun verdere leven mee te maken krijgen. Verschillende culturen, milieus en de daarbij behorende gebruiken maken daar deel van uit. Op De Eerste Rith willen we dat kinderen met plezier naar school komen. Als school willen we een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal- emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling.

Om een goed beeld te krijgen van onze school nodigen wij u uit voor een rondleiding. 
Belt u hiervoor naar onze administratie via nummer 076-5149307

Twee keer per jaar organiseren wij een informatie-avond voor ouders van leerlingen onder de 4 jaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 sept 2020.

Op de teldatum van 2019 had De Eerste Rith 406 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
423
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Basisschool De Eerste Rith wordt gewerkt met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen vijf dagen per week naar school gaan van 8.30u tot 14.05u. Iedereen blijft over. Het overblijven gebeurt in de klas bij de eigen leerkracht. Daarna spelen de  kinderen 20 minuten buiten.

Door het vijf gelijke dagen model creëren we rust binnen de school. Elke dag heeft hetzelfde ritme. De leerlingen pakken sneller het leerritme weer op doordat de middagpauze korter is. Iedere middag, vanaf 14.05u, is er ruimte voor ieder kind om te spelen, te sporten, te ontspannen. Er heerst meer rust binnen de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven