Kbs De Eerste Rith

Hovenierstraat 54 4813 GM Breda

Schoolfoto van Kbs De Eerste Rith

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Eerste Rith, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster geeft u een inkijkje in onze school. Het geeft inzicht in onze visie en wat wij belangrijk vinden in het werken en leren met kinderen.
De informatie komt zowel uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO als van de school. 
De hoeveelheid informatie wordt regelmatig bijgehouden.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.
Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids (pdf-bestand) op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Respect
  • Uitdaging
  • Autonomie
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kbs De Eerste Rith staat voor diversiteit. Het is een school waar ieder kind welkom is. We zorgen voor een rijke leeromgeving. Die omgeving richt zich op leren. Daar ligt de basis voor de ontwikkeling van ieder kind.We willen dat ieder kind met plezier naar school komt. Dan ontwikkelt een kind zich het beste. Het is onze missie om elk kind een passend onderwijsaanbod te geven en daarbij de juiste ondersteuning te bieden. Een goede sfeer in de groep is hiervoor belangrijk. Leerkrachten en de kinderen werken daar in de groep samen aan. Hiervoor richten we ons op een open en positieve houding gericht op groei van de groep en van een kind.Kbs De Eerste Rith staat voor verbinding. Kinderen ontwikkelen en kinderen groeien. Dat bereiken we samen met elkaar; leerlingen, leerkrachten en ouders. De basis hiervoor is vertrouwen en respect.

Om een goed beeld te krijgen van onze school nodigen wij u uit voor een rondleiding. 

Belt u hiervoor naar onze administratie via nummer 076-5149307

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Kbs De Eerste Rith wordt gewerkt met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen vijf dagen per week naar school gaan van 8.30u tot 14.05u. Iedereen blijft over. Het overblijven gebeurt in de klas bij de eigen leerkracht. Daarna spelen de  kinderen 20 minuten buiten.

Door het vijf gelijke dagen model creëren we rust binnen de school. Elke dag heeft hetzelfde ritme. De leerlingen pakken sneller het leerritme weer op doordat de middagpauze korter is. Iedere middag, vanaf 14.05u, is er ruimte voor ieder kind om te spelen, te sporten, te ontspannen. Er heerst meer rust binnen de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven