Kbs De Burchtgaarde

Stoutenburgstraat 26 4834 LP Breda

  • Een traditioneel schoolgebouw in jaren '70 stijl. Bekijk het aan de buitenkant, maar kom vooral ook eens even binnen kijken!
  • Schoolfoto van Kbs De Burchtgaarde
  • Schoolfoto van Kbs De Burchtgaarde
  • Lekker bewegen!
  • Bewegend leren helpt ons alles beter te onthouden en is ook nog leuk om te doen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Burchtgaarde, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

"Ieder uniek, samen één!" Dat vinden wij belangrijk op De Burchtgaarde. Elk kind is anders en mag zichzelf zijn. We zijn een gezellige wijkschool waar kinderen de kans krijgen om van en met elkaar te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen.

"De Burchtgaarde is TOP !" 

Talent, Ontdekken en Plezier zijn voor onze school de drie kernwaarden waar we ons op richten.

Op onze kleinschalige school creëren wij een heel prettige leeromgeving waar elk kind zich ècht thuis, veilig en op zijn of haar gemak voelt. Wij zien elk kind als een uniek persoon met een eigen karakter, talent, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken dan ook met enthousiasme en plezier om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Bewegend Leren en een rijke taalomgeving nemen een steeds grotere rol in binnen ons onderwijs. Hiermee willen we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Ook leest u wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
Ook staat er informatie in de schoolgids wat komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. De informatie wordt door het jaar heen geactualiseerd.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school : www.burchtgaarde.nl 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad(MR).We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Kbs De Burchtgaarde

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig karakter
  • Gezond schoolklimaat - Kanjer
  • TOP Talent Ontdekken Plezier
  • Bewegend leren
  • Kleuteruniversiteit en Blink

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de teldatum van 1 februari 2023 telt Kbs De Burchtgaarde 120 leerlingen. Op 1 juni 2023 bezochten 132 leerlingen onze school.

De wijk kenmerkt zich door de grote culturele diversiteit. Onze leerlingen komen voor een groot gedeelte uit gezinnen met een migratieachtergrond. Het opleidingsniveau van de ouders is divers.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO is georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag, via Kober. (www.kober.nl)

Opvang in vakanties vindt plaats op de locatie van de BSO Kober bij basisschool Jacinta.

Actuele informatie is te vinden op de website van de school: www.burchtgaarde.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven