Kbs De Burchtgaarde

Stoutenburgstraat 26 4834 LP Breda

  • Een traditioneel schoolgebouw in jaren '70 stijl. Bekijk het aan de buitenkant, maar kom vooral ook eens even binnen kijken !
  • Frisse oranje en blauwe kleuren aan de binnenkant, waar een prima en prettig schoolklimaat overheerst.
  • Onze slogan is : 'Ieder uniek, samen één!'
Ons motto is : 'De Burchtgaarde is TOP!'
Talent
Ontdekken
Plezier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Burchtgaarde, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

"De Burchtgaarde is TOP !" 

Talent, Ontdekken en Plezier zijn voor onze school de drie kernwaarden waar we ons op richten.

Op onze kleinschalige school creëren wij een heel prettige leeromgeving waar elk kind zich ècht thuis, veilig en op zijn of haar gemak voelt. Wij zien elk kind als een uniek persoon met een eigen karakter, talent, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken dan ook met enthousiasme en plezier om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Hiermee willen we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij. 

Voor ons is elk kind uniek. Daarom heeft ieder kind - ongeacht zijn afkomst, nationaliteit, geslacht, uiterlijk, sociaal milieu, cultuur, geloof of levensbeschouwing - recht op onze acceptatie en zorg. De Burchtgaarde is een school voor iedereen met als motto: ‘Ieder uniek, samen één!’ 

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. De informatie wordt door het jaar heen geactualiseerd.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school : www.burchtgaarde.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig karakter
  • Gezond schoolklimaat - Kanjer
  • TOP Talent Ontdekken Plezier
  • Spelend leren
  • Kleuteruniversiteit en Blink

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de teldatum van 1 oktober 2020 kwamen we uit op 152 leerlingen. Een stijging van vier leerlingen ten opzichte van het voorgaande jaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO is georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag, via Kober. (www.kober.nl)

Opvang in vakanties vindt plaats op de locatie van de BSO Kober bij baisschool Jacinta.

Actuele informatie is te vinden op de website van de school: www.burchtgaarde.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven