Kbs Jacinta

Viveslaan 3 4834 XV Breda

  • Robotica
  • Oefenen en leren
  • Doorzetten als het moeilijk is
  • Leren programmeren
  • Je eigen leervraag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op Kbs Jacinta hebben we een leerlingenraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van leerjaar 6,7 en 8.

De leerlingtevredenheid wordt tweejaarlijks gemeten door het afnemen van een tevredenheidsonderzoek bij alle leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8.
Bij de laatste meting in 2017 was de gemiddelde score tevredenheid een 8,1 en de gemiddelde score sociale veiligheidsbeleving een 8,4 .

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven