Kbs Jacinta

Viveslaan 3 4834 XV Breda

  • Robotica
  • Oefenen en leren
  • Doorzetten als het moeilijk is
  • Leren programmeren
  • Je eigen leervraag

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Anders organiseren
  • Ambitieus in de ontwikkeling
  • Veilig schoolklimaat
  • Eigenaarschap van leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2024 telt onze school 322 leerlingen. 

Heeft u belangstelling voor onze school? Bel dan gerust en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wij leiden u met plezier rond in onze fijne school. Op dit moment geven wij graag een rondleiding. Gezien het vernieuwende onderwijs en bijpassend schoolgebouw is er veel animo. Komt u ook kijken?


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Actuele informatie met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang is te vinden op de website van de school www.jacintaschool.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode INOS

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS. Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorgdragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is. De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van Kbs Jacinta en is via deze link in te zien.

Je vindt deze meldcode op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.  

Terug naar boven