Kbs St. Joseph

St. Josephstraat 5 - 7 4811 CL Breda

  • Schoolfoto van Kbs St. Joseph
  • Schoolfoto van Kbs St. Joseph
  • Schoolfoto van Kbs St. Joseph
  • Schoolfoto van Kbs St. Joseph

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs St Joseph, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Door verder te klikken, vindt u informatie over de visie van onze school. Ook laten we zien hoe we de school hebben georganiseerd. En we tonen de resultaten van onze leerlingen. Daarnaast ziet u hoe ouders en leerlingen de school waarderen.

Nieuwsgierig geworden? Blader dan eens door dit venster of bezoek de website van de school: https://www.stjosephbreda.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een school met karakter
  • Open
  • Betrokken
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij gaan ervan uit dat kinderen in hun eigen wijk naar school moeten kunnen. Wij hebben geen beperking in het aantal aan te nemen leerlingen.  Jaarlijks geeft de school twee keer een informatieavond voor ouders die zich oriënteren op het basisonderwijs. Deze avonden worden in het najaar en voorjaar gegeven. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dat donderdag 15 oktober 2020 en woensdag 17 maart 2021. Na afloop van deze bijeenkomsten kunt u een aanmeldformulier mee naar huis nemen. Dit formulier staat ook op de de website van de school (http://https://www.stjosephbreda.nl/). Maar u kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. Zo kunt u alvast wat van de sfeer proeven, terwijl de school 'in bedrijf' is.
Weergave

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke morgen gaan de deuren om 8.20 uur open; om 8.30 uur beginnen de lessen. Einde schooltijd is om 14.55 uur (woensdag: 12.15 uur; groep 1 t/m 4 ook vrijdag 12.15 uur).

Kbs St. Joseph heeft gekozen voor het concept 'andere schooltijden'. De school streeft ernaar om alle leerlingen de lunchtijd op school te laten doorbrengen en organiseert zelf de middagpauze. Dit doet zij met gedetacheerde medewerkers van haar buitenschoolse opvang (Kober en Open UP! Fun Kidz) en vrijwilligers.

De middagpauze is voor de bouwen in verschillende shifts (eet/speeltijden). Ouders mogen hun kind(eren) ophalen om thuis met hen te eten. Voor het overblijven wordt een vooraf vastgestelde bijdrage van de ouders gevraagd. Deze wordt door Murlen (een extern administratiekantoor) geïnd.

De middagpauze duurt per shift 45 minuten: 15 minuten samen eten met de leerkracht en 30 minuten begeleide sport- of spelactiviteiten.

Voor de voor- en naschoolse opvang zijn er verschillende mogelijkheden (al dan niet op vrije dagen en tijdens schoolvakanties). Zie genoemde kinderopvangorganisaties en hun websites.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven