Kbs De Zandberg

Zandberglaan 60 - 62 4818 GL Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Zandberg
  • Schoolfoto van Kbs De Zandberg
  • Schoolfoto van Kbs De Zandberg
  • Schoolfoto van Kbs De Zandberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Zandberg, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. De hoeveelheid informatie wordt tot 2015 stapsgewijs uitgebreid.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school http://www.kbszandberg.nl .

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewust Beleven
  • Een positieve school (PBS)
  • Klaar voor de toekomst
  • Oog voor ontwikkeling
  • Samen werkt beter

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zandberg is een stabiele school als het gaat om de leerlingaantallen. Het heeft even in de afgelopen jaren een piek gekend en loopt nu weer naar een stabiel aantal van 650 leerlingen. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving van de school en daarnaast uit andere wijkdelen van Breda. Deze keuze wordt in die gevallen met name gemaakt op basis van ons onderwijsaanbod én positieve uitstraling van de school. Ook zijn de goede opbrengsten een reden om voor De Zandberg te kiezen.

Wij staan voor goed, uitdagend en onderzoekend onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
664
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Woensdag zijn de leerlingen van groep 1/2 vrij en gaan de andere leerlingen tot 12.30 uur naar school.

Op alle dagen is er de mogelijkheid tot naschoolse opvang. Deze wordt ingevuld door Kober.

Tijdens de schoolvakanties is er van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang voor de kinderen. Ook door Kober georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Zandberg heeft drie vertrouwenspersonen, gekoppeld aan een bouw:

Juffrouw Ingmar Ouweneel, onderbouw groep 1 / 2

Juffrouw Karin Wirken, middenbouw groep 3 / 4 / 5

Juffrouw Janine van Marselis Hartsinck-van Dun, bovenbouw groep 6 / 7 / 8

Terug naar boven