De Zandberg

Zandberglaan 60 - 62 4818 GL Breda

  • Elk kind dat zich vrij en veilig voelt en zichzelf kan zijn, groeit in zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
  • Samenwerken is de sleutel voor goed onderwijs. Samen met ouders dragen we verantwoordelijkheid voor het welbevinden en de resultaten van de
  • Aansluitend op hun ontwikkleingsbehoefte en talenten stimuleren we kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid nieuwe ervaringen op te doen.
  • Zelfbewuste kinderen nemen makkelijk initiatieven, zijn onbevangen kritisch en gaan vlot verbindingen met anderen aan.
  • Door kinderen positief te benaderen, te respecteren en te enthousiasmeren, ontwikkelen zij zich en presteren ze optimaal.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is door 247 leerlingen (96,1%) ingevuld en met een eindscore van?8,5?mogen we tevreden zijn over de opbrengst.

In de leerlingenraad zijn de resultaten besproken en hebben de kinderen het erover gehad hoe het zou komen dat de scores nog iets beter zijn dan vorig schooljaar. Ze kwamen met de volgende punten:

-          Voor het eerst geen last van corona, geen online lessen, enz.

-          Door nieuwe klasgenoten wordt het gezelliger in de klas.

-          Het schoolplein is weer wat veranderd door de ‘stickers’, daarom is het buitenspelen veel leuker.

-          Er zijn meer activiteiten in de klas, zoals Rots&Water. Zo leer je de klas beter kennen.

-          Er zijn meer buitenlessen gekomen.

-          Er zijn boeken geruild, waardoor het lezen weer leuk is.

Het werken met klassenmaatjes is heel leuk, zo leer je een andere klas heel goed kennen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze vragenlijst is door 199 ouders ingevuld. Alle 815 ouders hebben de enquête via de mail ontvangen. Dit maakt een respons van 24,4%. Met een 8,2 als eindscore kunnen we ook hier erg tevreden zijn.

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn besproken binnen de MR. De scores stemmen tot tevredenheid, een mooi rapport met hoge scores. Er is met name een verbetering zichtbaar op het gebied van communicatie. Hier zijn het afgelopen jaar een aantal interventies op ingezet. We zijn blij dat we hier de effecten van terugzien in dit tevredenheidsonderzoek. Net als vorig schooljaar viel op dat er een lage respons was. Op advies van de MR zijn de inlogcodes dit jaar digitaal verstrekt, maar dat heeft helaas niet geleid tot een hogere respons. In de MR is besproken dat de vragenlijst waarschijnlijk niet door beide ouders wordt ingevuld, maar dat wel beide ouders de lijst hebben ontvangen en dus worden meegenomen in het berekenen van de respons. Het is goed om na te denken hoe we dit een volgende keer willen aanpakken en wie we dan willen aanschrijven. Dit punt wordt meegenomen door het MT.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven