De Zandberg

Zandberglaan 60 - 62 4818 GL Breda

  • Elk kind dat zich vrij en veilig voelt en zichzelf kan zijn, groeit in zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
  • Samenwerken is de sleutel voor goed onderwijs. Samen met ouders dragen we verantwoordelijkheid voor het welbevinden en de resultaten van de
  • Aansluitend op hun ontwikkleingsbehoefte en talenten stimuleren we kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid nieuwe ervaringen op te doen.
  • Zelfbewuste kinderen nemen makkelijk initiatieven, zijn onbevangen kritisch en gaan vlot verbindingen met anderen aan.
  • Door kinderen positief te benaderen, te respecteren en te enthousiasmeren, ontwikkelen zij zich en presteren ze optimaal.

In het kort

Toelichting van de school

Samen je eigen weg.

Op De Zandberg worden kinderen gehoord en gezien in wat ze willen. Er is volop aandacht voor het kind. De leerkrachten op school stimuleren het vinden van kindeigen wegen. Het onderwijs dat we bieden is een uitnodiging aan elk kind om die eigen weg te ontdekken.

Daarom besteedt De Zandberg aandacht aan de persoonsvorming van kinderen en aan de (daarvoor voorwaardelijke) ontwikkeling en groei van hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Kinderen ontplooien zich immers optimaal in een veilige omgeving.

Welkom op het schoolvenster van De Zandberg, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school http://www.kbszandberg.nl .

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewust beleven
  • Positieve benadering
  • Klaar voor de toekomst
  • Onderzoekend onderwijs
  • Samen werkt beter

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zandberg is een school in het zuiden van Breda. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving van de school: de wijken Zandberg en Sportpark, daarnaast verwelkomen we kinderen uit de nabijgelegen wijken. De keuze voor De Zandberg wordt met name gemaakt op basis van ons passende onderwijsaanbod én de positieve uitstraling van de school. 

Wij staan voor goed, uitdagend en onderzoekend onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
587
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Woensdag zijn de leerlingen van groep 1/2 vrij en gaan de andere leerlingen tot 12.30 uur naar school.

Op alle dagen is er de mogelijkheid tot naschoolse opvang. Deze wordt ingevuld door Kober.

Tijdens de schoolvakanties is er van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang voor de kinderen. Ook door Kober georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Zandberg heeft drie vertrouwenspersonen, gekoppeld aan een bouw:

Juffrouw Ingmar Ouweneel, onderbouw groep 1 / 2

Juffrouw Karin Wirken, middenbouw groep 3 / 4 / 5

Juffrouw Fleur Nieuwstraten, bovenbouw groep 6 / 7 / 8

Terug naar boven