Kbs John F. Kennedy

Molstraat 34 4826 KA Breda

  • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
  • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
  • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
  • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn zeer tevreden met de gegevens uit het onderzoek, en de waardering van onze leerlingen.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart/ april 2022 werden ouders van Kbs John F Kennedy in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek omtrent schoolklimaat, onderwijs en communicatie. Ouders konden met behulp van een unieke toegangscode, anoniem, een digitale vragenlijst invullen. Op diverse manieren (o.a. berichten op Parro en in de nieuwsbrief, en brieven aan de ouders) heeft school getracht het aantal deelnemers te verhogen, zodat dit aantal representatief is voor alle ouders. Dit heeft geresulteerd in een deelname van 114 respondenten. We zijn tevreden met dit aantal.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven