SO Het Kasteel

Rijnauwenstraat 201 4834 LD Breda

 • Logo in 3D-letters
 • Schoolfoto van SO Het Kasteel
 • Schoolfoto van SO Het Kasteel
 • Schoolfoto van SO Het Kasteel
 • Schoolfoto van SO Het Kasteel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Het Kasteel, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Het Kasteel is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of langdurige ziekte. De school heeft een afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO-afdeling). De informatie op deze pagina komt van DUO en BRON en de school zelf. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe indicatoren beschikbaar zijn of als er wijzigingen zijn.

Leerlingen uit de schoolverlatersgroepen kunnen, als ze aangewezen blijven op het Speciaal Onderwijs, terecht op de VSO school van INOS: www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/6192/Breda-College-VSO

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • S ociaal emotioneel sterk
 • T oekomstgericht
 • E igenaarschap
 • R esultaatgericht
 • K indgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Kasteel heeft nu (juni 2023) 422 leerlingen.

De school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die door hun specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op de expertise van de school. In algemene typering gaat het om:

 • zeer moeilijk lerende kinderen en/of
 • kinderen met een lichamelijke beperking en/of
 • langdurig zieke kinderen en/of
 • kinderen met een meervoudige beperking

Het is van belang dat er binnen het regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs niet tegemoet gekomen kan worden aan het onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.   

LET OP: Deze leerlingen zijn verdeeld over 7 leerroutes (aangepast vergeleken bij andere jaren):

Leerroute 1      Uitstroombestemming: ODC of VSO-zml leerroute 1 (belevingsgerichte dagbesteding) 

Leerroute 2      Uitstroombestemming: VSO-ZML leerroute 2 (activiteiten-gerichte dagbesteding)        

Leerroute 3      Uitstroombestemming: VSO-ZML leerroute 3 (arbeidsmatige dagbesteding)     

Leerroute 4      Uitstroombestemming: VSO-leerroute 4, Loonvormende arbeid mogelijk in een beschutte omgeving     

Leerroute 5      Uitstroombestemming: Regulier Praktijk Onderwijs of VSO-leerroute 5 of VMBO basis (LWOO) (loonvormende arbeid/ Entree-      opleiding/ MBO niveau 2)   

Leerroute 6      Uitstroombestemming: Vervolgonderwijs VMBO K of VMBO TL (LWOO) of VSO leerroute 6   

Leerroute 7      Uitstroombestemming: Vervolgonderwijs HAVO, VWO of VSO leerroute 7       

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
402
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kasteel biedt in samenwerking met Amarant begeleidingsmogelijkheden voor kinderen aan tijdens alle schoolvakanties en na schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?