so Het Kasteel

Rijnauwenstraat 201 4834 LD Breda

  • Logo in 3D-letters
  • Schoolfoto van so Het Kasteel
  • Schoolfoto van so Het Kasteel
  • Schoolfoto van so Het Kasteel
  • Schoolfoto van so Het Kasteel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Het Kasteel, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Het Kasteel is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of langdurige ziekte. De school heeft een afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO-afdeling). De informatie op deze pagina komt van DUO en BRON en de school zelf. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe indicatoren beschikbaar zijn of als er wijzigingen zijn.

Leerlingen uit de schoolverlatersgroepen kunnen, als ze aangewezen blijven op het Speciaal Onderwijs, terecht op de VSO school van INOS: www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/6192/Breda-College-VSO

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • S ociaal emotioneel sterk
  • T oekomstgericht
  • E igenaarschap
  • R esultaatgericht
  • K indgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Kasteel heeft nu (juli 2021) 404 leerlingen.

Deze leerlingen zijn in principe verdeeld over 7 leerroutes:

Leerroute 1      Uitstroombestemming: Diploma gericht vmbo-tl, havo, vwo of vso leerroute  1     

Leerroute 2      Uitstroombestemming: Diploma gericht vmbo bb/kb (lwoo) of vso  leerroute 2     

Leerroute 3      Uitstroombestemming: Regulier praktijk onderwijs of vso-leerroute 3  (loon-vormende arbeid/ Entree-opleiding)     

Leerroute 4      Uitstroombestemming: vso-leerroute 4, Loonvormende arbeid in een  beschutte omgeving     

Leerroute 5      Uitstroombestemming: vso-zml leerroute 5 (taakgerichte dagbesteding -  eisend)     

Leerroute 6      Uitstroombestemming: vso-zml leerroute 6 (activiteiten-gerichte  dagbesteding)     

Leerroute 7      Uitstroombestemming: odc of vso-zml leerroute 7 (belevings gerichte  dagbesteding) 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kasteel biedt in samenwerking met Amarant begeleidingsmogelijkheden voor kinderen aan tijdens alle schoolvakanties en na schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?