Nutsbasisschool de Hoogakker

Wandelakker 60 -62 4824 SG Breda

Schoolfoto van Nutsbasisschool de Hoogakker

Het team

Toelichting van de school

De informatie op deze pagina is voor ons heel verwarrend: sommige functies kunnen onder verschillende categoriën geschaard worden, gegevens van onze school zijn niet juist ingevoerd en niet door ons te veranderen en de berekeningswijzen zijn ons niet duidelijk.

Daarmee is de informatie op deze pagina ons inziens niet correct.

Gelieve derhalve voorzichtig te zijn met het verbinden van conclusies aan de getoonde informatie.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Geen vakleerkrachten maar wel expertise !

Onze gymlessen worden gegeven door medewerkers en (Cios)studenten in samenwerking met sportcoaches van Breda Actief.

We hebben een orthopedagoog, remedial teacher, een dyslexie-expert, gedragsspecialisten en een onderwijsassistente voor kinderen (of leerkrachten) die extra ondersteuning nodig hebben.

Voor kinderen met een taalachterstand zijn er Schakelklassen en voor begaafde kinderen is er een Plusklas.

De medewerker van Centrum Jeugd en Gezin(CJGBreda) is wekelijks op school aanwezig voor opvoedingvragen en -ondersteuning.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is vooral een veilige school. Nieuwe kinderen hebben snel hun plekje gevonden op De Hoogakker. We bezien bij aanmelding in eerste instantie of we kinderen de (basis- of lichte) ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben, rekening houdend met de groep waarin de leerling geplaatst moet worden. Dat doen we ook als de ondersteuningsbehoeften zich openbaren bij kinderen die al bij ons op school zitten.

We doen ons best om kinderen met special behoeften zo goed mogelijk ee begeleiden. Maar soms lukt dat niet met de reguliere middelen die beschikbaar zijn. Soms kan een kind geholpen worden met ectra middelen die we aan moeten vragen bij het samenwerkingsverband. Daar overleggen we met ouders over. Als de inschatting is dat een kind ook met de middelen van het samenwerkingsverband onvoldoende geholpen kan worden dan wordt plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs overwogen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven