Nutsbasisschool de Hoogakker

Wandelakker 60 -62 4824 SG Breda

Schoolfoto van Nutsbasisschool de Hoogakker

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Ik heet u van harte welkom op de homepage van het SchoolVenster van Nutsbasischool De Hoogakker. Onze school staat in de wijk Haagse Beemden in Breda en heeft twee locaties: op de locatie Wandelakker 60 zitten ongeveer 400 leerlingen en op onze locatie Blokmoeren 28 zitten zo'n 200 leerlingen. Wij zijn één van de vijf scholen van de Stichting Nutsscholen Breda ( www.nutsscholenbreda.nl). Meer informatie over de achtergrond van Nutsscholen kunt u ook vinden op www.nutalgemeen.nl/nutsscholen/over-de-nutsscholen.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school en dat ze er zich er veilig voelen want pas dan komen ze tot leren. Daarom investeren we als Hoogakker veel in de sociale ontwikkeling van kinderen: in omgangsvormen, in waarden en normen, in wederzijds respect en samenwerking. Daarnaast streven we hoge doelen na op het gebied van intellectuele en creatieve ontwikkeling. Daarin zijn we ambitieus: we willen immers dat kinderen straks een vervolgopleiding gaan volgen die echt bij hen past en hen uitdaagt.

Dit vraagt om meesters en juffen die zelf constant werken aan de vergroting van hun professionaliteit. Daarmee leren ook zij iedere dag weer. Onze missie op De Hoogakker is dan ook 'samen werken aan je eigen ontwikkeling'.

Ik hoop dat dit SchoolVenster u voldoende informatie over onze school biedt. Mocht u desondanks nog vragen hebben, stel ze gerust via info@nbsdehoogakker.nl of bel 076-5411469.

Met vriendelijke groeten,

Frans-Joseph de Graaf, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • betrouwbaarheid
  • verantwoordelijkheid
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Haagse Beemden is aan het vergrijzen.Na een aanvankelijke terugloop van het aantal leerlingen is de school de laatste jaren weer in omvang gegroeid. De prognoses van de gemeente Breda  laten zien dat het leerlingenaantal de komende jaren bij de teldatum op 1 oktober nagenoeg gelijk zal blijven , zo rond de 570/ 580.

De vraag is of die ook uit zullen komen : al menig jaar is het leerlingaantal op De Hoogakker in werkelijkheid hoger dan in de prognoses.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
507
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Hoogakker volgt, net als de meeste Bredase basisscholen, het provinciaal adviesrooster voor de schoolvakanties. Op die manier wordt voorkomen dat het voor ouders met kinderen op verschillende scholen lastig wordt een vakantie te plannen.

Jaarlijks hebben we nog een aantal studiedagen voor de leerkrachten en zijn de kinderen ook op een aantal vrijdagmiddagen voorafgaand aan vakanties vrij.

Het vakantierooster, dat u kunt vinden op https://nbsdehoogakker.nl/kalender geeft naast de vakanties ook de overige vrije dagen weer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De (sociale) veiligheid van onze leerlingen is een groot goed. Iedere dag weer doen we ons best om onze leerlingen zich veilig te laten voelen en om er voor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk veilig zijn. Gellukkig zien onze leerlingen en hun ouders dat ook terug op onze school ( zie bijlagen) .

Om voor die veiligheid te zorgen hebben we tal van regels en afspraken gemaakt op onze school en we houden goed in de gaten of die nageleefd worden.

Het zeer uitgebreide veiligheidsplan, waarvan u op deze pagina slechts een beperkt aantal voorbeelden aantreft, kunt u op school altijd inzien.

Terug naar boven