Katholieke Basisschool Laurentius

van Gaverenlaan 18 4835 CD Breda

Schoolfoto van Katholieke Basisschool Laurentius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Net als alle basisscholen in Nederland worden ook wij geconfronteerd met een tekort aan leerkrachten voor vervanging bij ziekte. Gezien de omvang van ons team zullen wij regelmatig geconfronteerd worden met vervangingen wegens ziekte, verlof, e.d. Daar wij over meerdere, zeer capabele invalkrachten beschikken, zullen wij in de meeste gevallen een passende oplossing kunnen realiseren. Wij streven er daarbij naar de afwezige gedurende de gehele periode te vervangen door dezelfde persoon. Daarbij zijn we echter afhankelijk van de beschikbaarheid van derden. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat er gedurende de vervangingsperiode meerdere personen een afwezige leerkracht vervangen. Soms is er geen invalkracht beschikbaar en zijn wij genoodzaakt groepen op te delen. Wij willen voorkomen dat wij leerlingen naar huis moeten sturen, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Mocht dit door overmacht toch onvermijdelijk zijn, dan worden de ouders/ verzorgers daags van tevoren op de hoogte gebracht. Zonder bericht worden in géén geval leerlingen naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven