Katholieke Basisschool Laurentius

van Gaverenlaan 18 4835 CD Breda

Schoolfoto van Katholieke Basisschool Laurentius

In het kort

Toelichting van de school

Met ZIN naar school!

Welkom op het schoolvenster van KBS Laurentius.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met Zin naar School
  • Sfeervolle wijkschool Ginneken
  • Eénpitter modern en eigentijds
  • Veiligheid en welbevinden
  • Passend onderwijs voor ieder

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
701
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Actuele informatie met betrekking tot de tussenschoolse en naschoolse opvang is te vinden op de website van de school www.kbs-laurentius.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven