Kbs De Spoorzoeker

Pastoor Pottersplein 2 4815 BC Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Spoorzoeker
  • Schoolfoto van Kbs De Spoorzoeker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Spoorzoeker, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. samen geven we binnen de gemeente Breda vorm en inhoud aan het motto: "Ik ben omdat wij zijn! "

Dé school in de Belcrum

Kbs de Spoorzoeker is een school met een sterke focus op ontwikkelen en leren. Leerlingen, leerkrachten en ouders vormen samen een partnerschap om de ontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De verbinding en samenwerking  met de wijk wordt actief gezocht.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend
  • Authentiek
  • Verantwoordelijk
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het beleid is dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Kbs De Spoorzoeker staat in een kinderrijke wijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Een wijk volop in ontwikkeling. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen en om een goede huisvesting te blijven bieden, is een aannamebeleid vastgesteld. Meer informatie hierover treft u aan op de website van onze school, Kbs de Spoorzoeker.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de dependance zijn de schooltijden aangepast, zodat kinderen gebracht en gehaald kunnen worden op het hoofdgebouw en de dependance. Deze tijden staan op de achterzijde van de kalender. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kbs De Spoorzoeker wil een veilige school zijn. Een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren vaneen veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat. Daarom vinden we het belangrijk om al onze documenten, protocollen en acties bij elkaar te plaatsten in een sociaal veiligheidsplan. 

Terug naar boven