Kbs De Liniedoorn

Baliëndijk 78 4816 GG Breda

Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar voeren wij via VenstersPO een tevredenheidsonderzoek uit op alle INOS scholen onder de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. Dit tevredenheidsonderzoek bevat  ook vragen over de sociale veiligheid. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt er een breed tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle INOS scholen. Het laatste onderzoek is afgenomen in april 2022. Vanwege de lage respons is de uitslag helaas niet betrouwbaar genoeg. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven