Kbs De Liniedoorn

Baliëndijk 78 4816 GG Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn
  • Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn
  • Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn
  • Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn
  • Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Liniedoorn, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Op Kbs De Liniedoorn spreken we de taal van ieder kind.

Op Kbs De Liniedoorn volgen Nederlandstalige en anderstalige kinderen onderwijs. Kinderen willen spelen, ontdekken, goed met elkaar omgaan, leren, presteren en… ‘ze willen iemand worden’ in de maatschappij. Ze verlangen ernaar om te schitteren op het podium van hun leven. Wij – onderwijsmensen van Kbs De Liniedoorn – begrijpen dat en handelen daarnaar. We willen met ons onderwijs dienstbaar zijn aan de realisatie van de dromen van uw kind, van elk kind. We kijken naar ieders individuele onderwijsbehoefte, stemmen het onderwijs hierop af.  Door goed taal-, reken- en cultuuronderwijs streven we ernaar uw kind de goede basis mee te geven om te kunnen stralen in de wereld die hen omring

Als u meer wilt weten over de school, kijk dan eens op de website: www.liniedoorn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autenthiek
  • Verbindend
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kracht van Kbs de Liniedoorn is de grootte van de school. Op onze school zitten 94 kinderen (telling 1 okt 2021). Dit maakt dat teamleden en leerlingen elkaar goed kennen. 

Kbs de liniedoorn heeft in het schooljaar 2022-2023 4 groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8. Bij groei van de kleutergroep bestaat de mogelijkheid tot een instroomgroep vanaf groep 1. In iedere klas staat een dubbele bemanning (2 leerkrachten of een leerkracht met een onderwijsassistent). 

De klassengrootte van de andere groepen ligt tussen de 20-25 kinderen. Door de relatief kleine groepen en de dubbele bezetting is er veel aandacht voor de individuele leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven