Willem van Oranjeschool

Vrijheidslaan 94 5306 BN Brakel

Schoolfoto van Willem van Oranjeschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in de resultaten van de Willem van Oranjeschool.

De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. Waar nodig geven we u (in de toekomst) een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende periode verder aangevuld!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Willem van Oranjeschool is een echte dorpsschool die openstaat voor alle leerlingen uit Brakel!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven