D W van Dam van Brakelschool

Burgemeester Posweg 46 B 5306 GE Brakel

  • Vertrouwen in jezelf en de ander
  • Samen geven wij sturing aan een passend leerproces
  • Van en met elkaar leren
  • Samen leren, samen leven, samen genieten
  • Samenwerken dat kan je leren

In het kort

Toelichting van de school

Respect en vertrouwen zijn de basis voor ons onderwijs. In een veilige leeromgeving waarin vertrouwen in jezelf en elkaar is, durft iedere leerling op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en te leren.

Samen geven wij sturing aan een passend leerproces. Met de leerlingen wordt gekeken op welke manier het leerdoel het beste bereikt kan worden. We betrekken onze leerlingen bij hun leerproces waardoor ze sterker betrokken en gemotiveerd zijn.

Wij leren door positieve interactie.

Wij leren in verbinding. Op onze school doen onze leerlingen kennis en ervaring op door verbanden te ontdekken tussen verschillende vakgebieden aan de hand van thema's. Leerlingen werken hierbij samen en krijgen de ruimte om naast de aangeboden basiskennis, eigen leervragen te formuleren.

Met vriendelijke groet,

Karlijne van der Vos (directeur)

D.W. van Dam van Brakelschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en vertrouwen
  • Passend leerproces
  • Positieve interactie
  • Leren in verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven