Basisschool De Vorsenpoel

Hendrik Verheeslaan 40 5283 CV Boxtel

Schoolfoto van Basisschool De Vorsenpoel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het laatste tevredenheidsonderzoek is afgenomen in maart 2018. Leerlingen vanaf groep 5 hebben hiervoor een uitgebreide vragenlijst ingevuld. We zijn trots op het hoge rapportcijfer (8,2) dat wij krijgen van onze leerlingen. Ook is er een duidelijk stijging in de tevredenheid te zien ten opzichte van het onderzoek in 2016.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2018 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en personeel van de Vorsenpoel. Het rapport laat een stijgende tevredenheid zien ten opzichte van het onderzoek in 2016. Het rapportcijfer dat wij van onze ouders kregen is gestegen van een 6,6 naar een 7,6. Hier zijn wij trots op. Wij vinden het echter nog geen reden om volledig tevreden te zijn. We blijven ons dan ook doorlopend inspannen voor (nog) beter onderwijs met een hoge tevredenheid van alle betrokkenen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven