Basisschool De Vorsenpoel

Hendrik Verheeslaan 40 5283 CV Boxtel

Schoolfoto van Basisschool De Vorsenpoel

Het team

Toelichting van de school

Wat in het personeelsbestand van de Vorsenpoel opvalt is, dat er relatief veel mannelijke leerkrachten zijn. Daarnaast kent de school een kleine overhead, waardoor er veel handen in de klas zijn. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn er nog 2 onderwijsassistenten aangenomen, bovenop de onderwijsassistente die er al was. De inzet van deze onderwijsassistentes zorgt voor minder werkdruk en stelt de leerkracht in staat zijn of haar werk beter te doen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de vervangers en invalpool van de Dommelgroep (VIP). Bij (ziekte) verlof van een van de leerkrachten verzorgt de invalpool een vervanger. Bij langdurig verlof helpt de VIP ons met het zoeken naar een stabiele vervanger. We streven er steeds naar om het verlof steeds door een en dezelfde persoon in te laten vullen.

In drukke tijden kan het voorkomen, dat er geen invaller meer beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens een griepepidemie. Als dat aan de orde is hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Allereerst roepen we part-time leerkrachten op om op hun vrije dag toch te komen werken als dat enigszins mogelijk is.
  • Vervolgens gaat iedereen met een onderwijsbevoegdheid voor de klas. Dat wil zeggen dat iedereen die zelfstandig les mag geven ingezet kan worden. (lio-stagiaires, directeur, intern begeleider enz.)
  • is het invalprobleem hiermee nog niet opgelost, dan wordt bekeken of er groepen kunnen worden samengevoegd.
  • Als laatste sturen we een groep naar huis.

Van de laatste twee mogelijkheden hebben we de afgelopen jaren geen gebruik hoeven maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Vorsenpoel is in principe toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht of zij makkelijk leren, of leerproblemen hebben. In het ondersteuningsprofiel is te zien op welke gebieden de school voldoende ondersteuning kan bieden en op welke gebieden de school nog in ontwikkeling is.

Bij moeilijke leervragen kan de school de hulp inroepen van de Ondersteuningseenheid zuid (passend onderwijs de Meierij.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven