Basisschool St Petrus

Burgakker 8 5281 CH Boxtel

Schoolfoto van Basisschool St Petrus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van medewerkers bij verlof kunnen wij een beroep doen op de VIP (vervangers- en invallerspool) van de Dommelgroep. Verder maken wij gebruik van Qrabble. https://www.qrabble.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is te groeien naar inclusiever onderwijs. Dit is gebaseerd op de ambitie van samenwerkingsverband PO de Meierij en op het Talentisplan. Door het versterken van de basisondersteuning, willen we kinderen passend ondersteunen in hun ontwikkeling en daarmee het aantal individuele ondersteuningen verlagen.

Daarnaast streven wij er naar het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen te specialiseren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven