Oecumenische Jenaplanschool Molenwijk

Achterberghstraat 12 5282 RP Boxtel

Schoolfoto van Oecumenische Jenaplanschool Molenwijk

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school die het onderwijs vormgeeft door middel van het Jenaplanconcept.

Met alle verschillen in karakter en capaciteiten zoeken we voor ieder kind een passende werkwijze om tot ontplooiing te komen, individueel en in samenhang met de ander.
We zoeken naar mogelijkheden om hen zo optimaal en breed mogelijk te laten ontwikkelen op leergebied, maar juist ook in hun "mens"-zijn.
En dat doen we met passie én heel graag samen met ouders!
Hóe we dit doen, kunt u zien en lezen op onze website (www.bs-jenaplan-molenwijk.nl).

Maar het allerbeste kunt u dit zien in onze school. We nodigen u van harte uit om een afspraak te maken voor een bezoek. Welkom!


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Enkele jaren geleden hebben we onderzocht of het wenselijk was om te gaan werken met een continurooster. Uitkomst van dit onderzoek is dat we niet kiezen voor een continurooster.
Zowel de school als de ouders vinden het wenselijk dat kinderen tijdens een middagpauze ruim tijd hebben voor ontspanning. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat stamgroepleiders 30 minuten lunchpauze kunnen hebben, zodat ook zij even kunnen ontspannen om vervolgens weer met volle focus voor de groep te kunnen.

De pauze op onze school duurt 1 uur. Alle leerlingen kunnen thuis gaan eten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de (betaalde) Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Onze leerlingen eten eerst in de eigen groep, bij de eigen stamgroepleider. Daarna start de middagpauze. Deze wordt vakkundig begeleid door medewerkers van Humankind en enthousiaste vrijwilligers. De leerlingen kunnen kiezen voor diverse activiteiten waarbij ontspanning belangrijk is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven