Basisschool Spelelier

Dr.de Brouwerlaan 74 5283 EE Boxtel

  • Het thema 'Sprookjes' in de groepen 1-2. Spelen en leren met plezier!
  • Op De Spelelier leren de kinderen om op een goede manier samen te werken.
  • Goede leerresultaten voor rekenen en wiskunde, taal en lezen door het gebruik van goede methodes én de juiste leerkracht begeleiding.
  • Op onze leerpleinen zijn kinderen bezig met wetenschap, techniek, kunst en het leren van belangrijke vaardigheden.
  • Maatjeslezen: een oudere leerling oefent met twee jongere leerlingen het tempolezen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Respons van de enquête lager dan 100% i.v.m. de scholensluiting door corona. Tijdens afname die net daarvoor heeft plaatsgevonden op school waren al veel leerlingen ziek thuis. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven