Basisschool Spelelier

Dr.de Brouwerlaan 74 5283 EE Boxtel

  • Het thema 'Sprookjes' in de groepen 1-2. Spelen en leren met plezier!
  • Op De Spelelier leren de kinderen om op een goede manier samen te werken.
  • Goede leerresultaten voor rekenen en wiskunde, taal en lezen door het gebruik van goede methodes én de juiste leerkracht begeleiding.
  • Op onze leerpleinen zijn kinderen bezig met wetenschap, techniek, kunst en het leren van belangrijke vaardigheden.
  • Maatjeslezen: een oudere leerling oefent met twee jongere leerlingen het tempolezen.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij Openbare Basisschool de Spelelier! De Spelelier is de enige openbare basisschool in Boxtel en is gehuisvest in Brede School de Wilgenbroek. 

Ouders en kinderen zijn onze partners: in een goede relatie met de ouders zorgen we voor een goed en fijn schoolklimaat voor de kinderen, waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden de kinderen een brede ontwikkeling, behalen uitstekende leerresultaten en zorgen voor een uitgebreid naschools aanbod in samenwerking met onze partners in De Brede School. We zijn vernieuwend en toekomstgericht: we werken voortdurend aan onze (onderwijs)kwaliteit.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Spelelier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wit u meer informatie dan bent u altijd welkom voor een kennismakingsgesprek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige plek voor ieder kind
  • Brede ontwikkeling
  • Prima resultaten
  • Ontwikkelen van vaardigheden
  • toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven