Openbare Basisschool De Bonckert

Stationsweg 40 A 5831 CR Boxmeer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonckert
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonckert
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonckert
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonckert

In het kort

Toelichting van de school

De Bonkert is een openbare basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.). De leerkrachten van de school zijn bovendien ambassadeur van HetKind en onderschrijven de zeven leidende principes van HetKind.

Het team van de Bonckert streeft er naar om haar onderwijs zo in te richten dat:

• kinderen kunnen opgroeien tot geëmancipeerde (vrije verantwoordelijke) mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen, de omgeving en het grotere levensgeheel.

• kinderen weten dat hun leerkrachten en begeleiders oprecht geïnteresseerd zijn en zich proberen in te leven in alle kinderen, om daar hun aanpak op af te stemmen.

• fundamenteel leren tot stand komt. Kinderen dienen te worden uitgedaagd in situaties die aansluiten bij hun niveau en belevingswereld.

• kinderen veelzijdig competent kunnen worden.

• Welbevinden en Betrokkenheid de criteria zijn waarop acties en interacties beoordeeld worden.

Want, …. kinderen die zich welbevinden en betrokken zijn, ontwikkelen zich maximaal (Prof. dr. Laevers, KU Leuven)!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ervaringsgericht
  • ondernemingszin
  • legitimatie
  • kennis en passie
  • optimistisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2013 telde de Bonckert 161 leerlingen. De afgelopen jaren hebben alle zeven de basisscholen te kampen gehad met een aanhoudende daling van het geboortecijfer in Boxmeer en directe omgeving. Het gemiddelde leerlingenaantal per school van de scholen in de kern Boxmeer bedroeg op 1 oktober 2012 147!

De stichting Invitare, het schoolbestuur van De Bonckert werkt in de gemeente Boxmeer, samen met de gemeente en de andere schoolbesturen en besturen van voorschoolse voorzieningen, intensief samen om te komen tot een reorganisatie van alle educatieve voorzieningen... zodat de kinderen van Boxmeer, net als dat nu het geval is, tot in lengte van dagen verzekerd zijn van goed onderwijs en prima kinderopvang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft vanaf augustus 2006 gewerkt met het Hoorns model; alle kinderen kregen even veel uren les. Dat blijft ook in de toekomst zo, hoewel de schooltijden vanaf augustus 2014 zijn gewijzigd.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 hanteert de school het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen volgen van 8.30u tot 12.00u en van 12.30u tot 14.00u onderwijs. De kinderen lunchen en pauzeren tussen 12.00u en 12.30u op school, onder begeleiding van de leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Bonckert is een school voor ErvaringsGericht Onderwijs. De basishouding van onze leerkrachten is die van pedagogisch-optimisme en gedeeld partnerschap.

De school heeft er bewust voor gekozen om geen anti-pestprogramma aan te schaffen. De school heeft namelijk een constructief alternatief dat werkt. Zij zet haar leerkrachten in. Zij zijn het beste en ideale anti-pestprogramma. En het werkt! Wij zetten dat programma elke dag in. De hele dag lang. Elke dag opnieuw!

Terug naar boven