Jenaplanbasisschool De Peppels & De Canadas

Frans Halsstraat 33-35 5831 CA Boxmeer

 • Spel vindt bij ons niet alleen plaats in de pauzes, maar spelend leren maakt ook deel uit van ons onderwijs.
 • Grote gebeurtenissen, zoals Carnaval, Pasen en Kerst worden gezamenlijk gevierd.
 • Op elke leeftijd werken de kinderen hard aan hun ontwikkeling.
 • Al op jonge leeftijd werken kinderen aan hun ontwikkeling
 • Ook het halen van een verkeersdiploma is een reden voor een viering

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een Jenaplan basisschool, bestaande uit 2 units: de Canadas en de Peppels.  De units  hebben dezelfde thema’s, methodes en manier van werken. Op teamniveau wordt er veel samengewerkt. Beide units zijn kleinschalig waardoor kinderen elkaar kennen en ‘gekend’ worden. Dit biedt een veilige,herkenbare omgeving.

We zijn een zogenaamde ‘eenpitter’. Dat betekent dat alleen de Peppels en de Canadas onder dit schoolbestuur vallen. Het bestuur van Stichting PCOB bestaat uit ouders die op deskundigheid gekozen zijn. Zo zit er in het bestuur een HR-specialist, een ICT-er, een financieel deskundige, een specialist communicatie, een onderwijskundige. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur.

Wilt u meer weten? (Site: www.jenaplan-kindcentrum.nl)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoofd, Hart, Handen
 • Betrokken, Verantwoordelijk
 • Zinzoekend
 • Ervaring, Ontwikkelingsgericht
 • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de school groeit gelijkmatig. Dat zorgt voor een stabiele toekomst en geeft de mogelijkheid om het onderwijs te blijven innoveren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven