Dalton Kindcentrum De Wingerd

Floralaan 1a 9421 NP Bovensmilde

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open Christelijke school
  • Veilige leef- en leeromgeving
  • Optimale zelfontplooiing
  • Ontwikkeling kwaliteiten
  • Doorgaande lijn 0-13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gedurende het jaar informeren wij ouders over de voortgang van hun kind(eren) en de ontwikkelingen van het kindcentrum. Dit doen wij middels: Het verspreiden van een nieuwsbrief om de 4 weken, het houden van startgesprekken aan het begin van het nieuwe schooljaar, het aanbieden van oudercontactweken, het organiseren van kijk- & contact momenten met de leerkracht van de groep, het delen van informatie via het ouderportaal Social Schools, het organiseren van een inloopmoment voor alle ouders van onze kinderen, het organiseren van een open dag voor nieuwe ouders en het organiseren van een open dag voor opa’s en oma’s van onze kinderen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven