IKC De Meenthe

Floralaan 1a 9421 NP Bovensmilde

Schoolfoto van IKC De Meenthe

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kits Primair.

Uw kind staat bij Kits Primair centraal.

Wij bieden uw kind een veilige en stimulerende omgeving, waar zijn/haar talenten tot ontplooiing komen en waar uw kind kan uitgroeien tot een sociaal en weerbaar mens.

We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op onze website (www.kitsprimair.nl) en wellicht mogen we u verwelkomen op één van onze scholen.

Dolf Dekker (algemeen directeur).

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven