Basissch Willibrordus

De Bouw 64 1611 JH Bovenkarspel

  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt geen gebruik van de CITO eindtoets.

Om een goed VO advies te kunnen geven wordt er naast het CITO leerlingvolgsysteem gebruik gemaakt van de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schoolkeuzeadvies wordt weloverwogen gegeven.

Het CITO leerlingvolgsysteem, de NIO (Nederlande Intelligentietest voor Onderwijsniveau)en het beeld dat wij hebben van iedere leerling ligt ten grondslag aan het advies.

In november geven wij een voorlopig advies. Wij blijven de leerling volgen en in februari geven wij het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 april 2013 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Tijdens het onderzoek is de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld met behulp van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Daarnaast ie er ook standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.

De inspectie heeft het onderzoek besproken met de schoolleiding en de bestuursdirectie. daarbij heeft zij aangeg3even dat het toegekende basisarrangement blijft gehandhaafd.

Het inspectiebezoek en de aanbevelingen daaruit zijn de basis van de veranderingsgebieden die wij dit schooljaar hebben gepland.

Terug naar boven