Basissch Willibrordus

De Bouw 64 1611 JH Bovenkarspel

  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

U heeft nu ingelogd op basisschool Willibrordus inBovenkarspel.Wij zijn een school op katholieke grondslag die hoort bij de Stichting Katholiek Onderwijs De Streek.

Bij ons op school staat de harmonische ontwikkeling van elk kind voorop. Wij hebben de waarden en normen hoog in het vaandel staan en gaan respectvol met elkaar om. De kinderen krijgen in een gestructureerde, rustige omgeving gedegen onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen en een goede aansluiting geeft op het voortgezet onderwijs. Daarbij willen we ieder kind laten uitstromen op zijn / haar eigen A-niveau.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven