Basisschool de Molenwiek

Korenmolenlaan 4 1611 XE Bovenkarspel

Schoolfoto van Basisschool de Molenwiek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school gebruikt (nog) geen eindtoets. Binnen het hele samenwerkingsverband is daar nog niet voor gekozen. De school gebruikt de CITO toetsen (voor de basisvakken Rekenen, Begrijpend lezen, technisch lezen en spelling) die vanaf groep 1 t/m 8 worden gebruikt. Zo krijgt de school een goed beeld van de leerontwikkeling van de leerling, door de jaren heen.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een visie op het gebied van schoolkeuze:

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met een goed gevoel en met zelfvertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Wij kijken daarom heel goed wat de kinderen qua leerprestaties hebben gedaan. Daarnaast wordt de werkhouding en het gedrag van de leerling in kaart gebracht. Daarna wordt zorgvuldig een advies geformuleerd.

De school krijgt van het V.O, regelmatig feedback op de adviezen die wij hebben gegeven. Het V.O geeft ons terug dat de adviezen wel degelijk een voorspeller zijn van het uiteindelijk uitstroomniveau van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elke 4 jaar bezoekt de onderwijsinspectie de school. De school wordt doorgelicht aan de hand van indicatoren. Voor onze school geldt dat we "groen licht" hebben gekregen voor de periode 2012-2016. Een basisarrangement waaruit blijkt dat over de hele linie voldoende is gescoord.

In de tussenliggende periode is het de bedoeling dat we als school werken aan de indicatoren die aandacht nodig hebben. Daar wordt een plan van aanpak voor gemaakt. Een cyclisch proces met als doel; de school blijven ontwikkelen om het beste onderwijs te blijven geven.

Terug naar boven