Basisschool de Molenwiek

Korenmolenlaan 4 1611 XE Bovenkarspel

Schoolfoto van Basisschool de Molenwiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van de Molenwiek. U vindt op deze plek allerlei basisinformatie van basisschool de Molenwiek.

Basisschool de Molenwiek staat in Bovenkarspel. Het is een katholieke basisschool, maar alle kinderen zijn van harte welkom. Kijkt u eens ook op onze website. Daar vindt u actuele informatie van het lopende schooljaar. www.bsdemolenwiek.nl

De school heeft een dependance waarin de groepen 1-2 in alle rust kunnen spelen en werken. De andere groepen bevinden zich in het hoofdgebouw.

De school staat voor gedegen, goed onderwijs waarbij veiligheid en geborgenheid voor de kinderen, hun ouders en de medewerkers hoog in het vaandel staat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
289
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven