Basisschool 't Bossche Hart

Mgr. Hopmanshof 2 4744 BX Bosschenhoofd

  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de drie jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Het meest recente onderzoek is van maart 2022.

De uitkomsten van het onderzoek passen bij de roerige tijd waarin we als school verkeerden; tussen de Coronamaatregelen door waren we druk bezig met de invoering van een nieuw onderwijsconcept "het zogenaamde unitonderwijs". Die combinatie heeft niet geleid tot een succes. Dit is duidelijk terug te zien in het tevredenheidsonderzoek van ouders.

Inmiddels hebben we het onderwijsconcept "unitonderwijs" losgelaten en bieden we ons onderwijs thematisch aan, waarbij de kinderen weer ingedeeld zijn in leerjaren. Hierdoor is meer rust, structuur en een fijne sfeer zichtbaar.

Tevredenheid
6,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven