Basisschool 't Bossche Hart

Mgr. Hopmanshof 2 4744 BX Bosschenhoofd

  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart
  • Schoolfoto van Basisschool 't Bossche Hart

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor een bezoek aan de schoolwebsite, klik hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Samen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het grootste deel van onze leerlingen woont in de buurt van de school. Bosschenhoofd heeft een dorps karakter en groeit vanwege nieuwbouwwijken de afgelopen jaren hard. De wijken zijn met name aantrekkelijk voor jonge gezinnen, waardoor niet alleen het dorp, maar ook de school hard groeit. Ook is Bosschenhoofd een aantrekkelijk dorp voor jonge gezinnen die uit de (Rand-)stedelijke gebieden naar een meer landelijke omgeving verhuizen. Basisschool 't Bossche Hart heeft een hart voor ieder kind en heet ieder van harte welkom!

Voor meer informatie over onze school kunt u op onze website kijken door op de link te klikken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven