Basisschool De Hortus

Populierenhof 2, 2771 DG Boskoop

  • Schoolfoto van Basisschool De Hortus
  • Schoolfoto van Basisschool De Hortus
  • Schoolfoto van Basisschool De Hortus
  • Schoolfoto van Basisschool De Hortus
  • Schoolfoto van Basisschool De Hortus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Hortus is in augustus 2022 gestart na een fusie van twee scholen; De Akker en De Populier. De Hortus bevindt zich in een groene omgeving in Boskoop. Onze school staat voor goed onderwijs aan ieder kind, waarbij ons team optimaal afstemt op wat ieder kind nodig heeft, van extra instructie tot uitdaging in een voltijds hoogbegaafdengroep. Een stevige basis in de kernvakken (rekenen, lezen en taal) combineren wij met een onderzoekende manier van leren in de zaakvakken (wereldoriëntatie, geschiedenis en natuur) en bij creatieve activiteiten. Werkplezier draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij zorgen voor een goede balans tussen in- en ontspanning. Kinderen worden betrokken bij hun leerproces, waardoor zij weten waar zij staan in hun ontwikkeling. We praten mét in plaats van over uw kind. Het team van De Hortus bestaat uit bevlogen professionals die iedere dag enthousiast samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen, de groep én zichzelf.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afstemming op niveau
  • Plezier
  • Persoonlijke aandacht
  • Gericht op groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Hortus start schooljaar 23-24 met 235 leerlingen, verdeeld over 10 reguliere groepen en twee groepen voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Onze voorkeur heeft het leerlingen in te delen in enkele jaargroepen. Wanneer het leerlingaantal dit niet toelaat zijn wij genoodzaakt groepen te combineren. Onze grootste groep heeft momenteel 29 leerlingen. Wij streven echter naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen, om ieder kind de aandacht te kunnen geven die het nodig heeft. Het aannamebeleid hebben wij hierop afgestemd. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Hortus werkt vier dagen per week met een continurooster. De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45. Er is een inloopmoment vanaf 8.20. Op woensdag zijn de lestijden van 08.30 uur tot 12.15 uur. Ouders van alle groepen mogen na schooltijd uiteraard altijd even in de groep komen om naar werk en/of andere gemaakte opdrachten van hun kind te komen kijken en/of een afspraak met de leerkracht te maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven