Ichthusschool

Snijdelwijklaan 4 b 2771 SX Boskoop

  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks bevragen wij onze ouders naar hun tevredenheid. Zaken die ons opvallen worden in een plan van aanpak beschreven en besproken in de Medezeggenschapsraad.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven