Ichthusschool

Snijdelwijklaan 4 b 2771 SX Boskoop

  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

Het team

Toelichting van de school

Groepsverdeling  uit:         

groep1/2A Juf Samanth, Juf Carola  Juf Carola 

groep 1/2B Juf Sylvia Juf, Juf Samantha

groep 3 Juf Marjo 

groep 4 Juf Renée, Juf Bilitis

groep 5 Juf Madeleine, Juf Branka   

groep 6 Meester Koen

groep 7 Juf Femke, Juf Stephanie

groep 8 Meester Krijn  

Naast de groepsleerkrachten wordt het team aangevuld met de volgende personeelsleden.                                   

Directeur                                      Marisa Raouf-van Nassau

Intern begeleider                          Juf Quincy 

Gymleerkracht                             Meester Rik

Onderwijsassistent                       Juf Jacqueline  

Plusklasleerkracht                         Juf Femke 

Taalspecialist                                Juf  Madeleine

Rekenspecialist                             Meester Krijn

Meerbegaafdenspecialist                Juf Femke 

ICT                                              Juf Samantha en juf Femke

Administratie                                juf Bibi

Conciërge                                     Juf Safoua

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leraren kunnen verlof opnemen zoals geregeld staat in de CAO van het primair onderwijs.

Bij ziekte/ afwezigheid van een leerkracht worden de volgende stappen ondernomen:

´  Directie kijkt of er intern mogelijkheid tot vervanging is.

´  Directie benadert de invalpool

´  Er wordt in het team gevraagd welke parttimers extra zouden willen werken en/of willen ruilen van werkdag

´  De groep wordt max 2 dagen verdeeld over de hele school

´  De groep wordt max 3 dagen naar huis worden gestuurd. Directie stelt ouders via een mail op de hoogte

´  Indien dezelfde leerkracht binnen 6 weken en tussen de vakanties in weer ziek is wordt een andere groep verdeeld voor maximaal 2 dagen en voor maximaal 3 dagen naar huis gestuurd. Directie stelt ouders via een mail op de hoogte

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven