Immanuelschool

Boomgaard 2 2771 PC Boskoop

Schoolfoto van Immanuelschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht verlof heeft dan wordt er gezocht naar een leerkracht die kan vervangen.

Mocht er niemand beschikbaar zijn dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een leerling die bij ons op school geplaatst in een zorgniveau op het moment dat ze 3 maanden bij ons op school zijn. Op welk gebied er extra zorg nodig is kan wel verschillen per leerling. Een leerling kan in principe slechts één niveau per keer omlaag of omhoog schuiven. De uitwerking van de verschillende zorgniveaus zijn na te lezen in ons zorgplan. Mocht een leerling binnen een zorgniveau meer nodig hebben dan kunnen we de volgende interventies inzetten: 

- handelingsplan OPP opstellen 

- Overleg in een SOT/MDO organiseren

-Onderwijsadviseur /specialist vragen mee te denken 

-BPO begeleiding aanvragen 

-Advies eerste deskundige aanvragen 

-arrangement of toelaatbaarheidsverklaring aanvragen 

De Immanuelschool is rolstoelvriendelijk. Zowel boven als beneden is er een invalidentoilet. De bovenverdieping van de school is bereikbaar met een lift. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven