PC Basissch Rehoboth

Rozenlaan 39 2771 DB Boskoop

Schoolfoto van PC Basissch Rehoboth

Contactgegevens

PC Basissch Rehoboth

Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop

Telefoon:
0172217338
Schoolwebsite:
www.rehobothboskoop.nl
E-mailadres:
info@rehobothboskoop.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1282
Website schoolbestuur:
www.spco-lev.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland

Terug naar boven