Openbare Basisschool De Populier

Populierenhof 10 2771 DG Boskoop

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Populier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 8 hebben meegedaan met de Cito eindtoets. Een leerling is buiten de hier getoonde score gehouden omdat zij "slechts" 2 jaar leerling van onze school was. Met deze leerling erbij was onze score hoger (532,8).

De gecorrigeerde score was 534,1.

Leerlingen die een eigen leerlijn hadden op één of meerdere vakgebieden en/of een rugzak hadden voor een cluster 4 school zijn in de hier boven genoemde score mee gerekend.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven