Het Prisma, basisonderwijs

Fioringras 2 7623 DR Borne

Schoolfoto van Het Prisma, basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is, dan proberen we dit eerst intern op te lossen. We proberen eerst de duo-partner van de betreffende leerkracht in te zetten, daarna kijken we naar mogelijkheden binnen het team. Indien er vervanging nodig is en eigen mensen inzetten is niet mogelijk, dan wordt dit geregeld door het mobiliteitscentrum van het OBT (OnderwijsBureau Twente). Alle invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit vaak goed georganiseerd worden. Het komt echter steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is en in dat geval doen we in school, incidenteel, een beroep op de mensen met ambulante tijd. Een noodoplossing is het verdelen van de kinderen waarvan de leerkracht afwezig is, over de andere groepen. Dit vinden we echter zeer onwenselijk en dit zal dan ook zelden voorkomen. In sommige gevallen voelen we ons genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bewegen is één van de belangrijkste onderdelen in ons onderwijs aan 4- en 5 jarigen. Een goede ontwikkeling in motoriek draagt bij aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Pas als de grove en fijne motoriek goed ontwikkeld is, komt een kind tot schrijven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven