Het Prisma, basisonderwijs

Fioringras 2 7623 DR Borne

Schoolfoto van Het Prisma, basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Op Het Prisma Basisonderwijs stimuleren we de kinderen actief om hun eigen kwaliteiten en die van hun medeleerlingen te ontdekken, te benoemen en te gebruiken. In de omgang met elkaar vergroten veiligheid, vertrouwen, openheid, reflectie en levensoriëntatie onze onderlinge verbondenheid en bieden ruimte voor groei. Door als school samen met ouders en kinderen positief en gericht feedback te geven, helpen we ze hun zelfvertrouwen te vergroten. Het werken vanuit kernreflectie geeft ons de kans de unieke talenten in elk kind te herkennen, te waarderen en verder te vormen. Daarnaast dagen we de kinderen uit zich verder te ontwikkelen zowel in cognitieve, als in sociaal emotionele zin. We prikkelen de nieuwsgierigheid door in ons onderwijs vraagstukken uit de leefwereld van kinderen en de bredere samenleving te verbinden. We stimuleren elke leerling om met zelfvertrouwen een helder zelfbeeld en een open en onderzoekende houding te ontwikkelen in een constant veranderende wereld.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waardering
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Zelfvertrouwen
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De stijging van het aantal leerlingen in de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 heeft te maken met het sluiten van een andere school in de wijk. Deze leerlingen zijn met name ingestroomd in de midden-en bovenbouwgroepen en in de daaropvolgende jaren ook als eerste weer uitgestroomd. Dit verklaart het grote verschil in de aantallen in de jaren erna.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven