KBS de Wheele

Welemanstraat 21 7622 HB Borne

Schoolfoto van KBS de Wheele

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Wheele

Het team van de Wheele bestaat uit 28 leerkrachten, een directeur, twee intern begeleiders en een conciërge. Daarnaast zijn er twee leerkrachten die extra begeleiding bieden in de vorm van remedial teaching en een verrijkend lesaanbod. Er worden vakleerkrachten ingezet voor bewegingsonderwijs en muziek.

Het team bestaat uit betrokken leerkrachten die samen volop in beweging zijn. Om ieder kind de kans op een optimale ontwikkeling te bieden, wordt gestreefd naar een doorgaande lijn in aanpak en inhoud. Teamleden werken samen en benutten elkaars kennis en talenten. 

Het leren vanuit veiligheid en plezier wordt door de leerkrachten vooropgesteld. Daarnaast wordt gezorgd voor een optimaal didactisch aanbod. De lessen worden gegeven volgens het model van expliciete directe instructie. Dit is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is dan wordt dit geregeld door het mobiliteitsbureau van het OBT. Alle invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit redelijk goed georganiseerd worden. Het komt echter steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is en in dat geval doen we in school een beroep op de mensen met ambulante tijd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de kinderen over de groepen verdeeld. Indien dit niet mogelijk is dan zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. Hiervan krijgen de betreffende ouders de dag voorafgaande schriftelijk bericht.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven