KBS de Wheele

Welemanstraat 21 7622 HB Borne

Schoolfoto van KBS de Wheele

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage SchoolVenster van basisschool De Wheele

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Wheele. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Informatie aantal leerlingen

In oktober 2021 telt de school 345 kinderen, verdeeld over 16 groepen.

Ouders van kinderen die in de loop van komende schooljaar vier jaar worden, krijgen van de gemeente Borne bericht om zich op één van de Bornse scholen aan te melden. Ouders kunnen een afspraak maken met de directeur voor een informatief gesprek en een rondleiding om een indruk te krijgen van de school. Zij kunnen hun kind aansluitend aanmelden. 

Aannamebeleid:

Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Doorgaans starten kinderen die die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie. Voor de start op school wordt het kind uitgenodigd om enkele dagdelen te komen wennen. 

Bij aanmelding van een oudere leerling kan de definitieve toelating op de Wheele mede afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Dit rapport wordt dan samen met de gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en de directeur. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
307
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang Borne

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven